לקבל את ההחלטות הכלכליות הנכונות לך

אנחנו איתך, מלווים אותך בהתאמה אישית, מהעבודה הראשונה ועד הפנסיה. נכונים לגייס את מיטב המומחים, אסטרטגית, שיווקית ומכירתית למען השגשוג של העסק שלך.

היום הוא ההזדמנות שלך לבנות את המחר הרצוי

קן פוירו

ייעוץ פנסיוני – טיפול בפיצויי פיטורין

ייעוץ פנסיוני

פנסיה לשכירים

  • האם עבדת כשכיר?
  • האם הפרישו לך לפנסיה?
  • האם קיבלת פיצויים או מענקים נוספים?

חשוב להגיע לייעוץ פנסיוני כדי למנוע טעויות והפסד כספי

אם עבדנו במקום עבודה מסודר, סביר להניח שהפרישו לנו לפנסיה גם כספי תגמולים וגם כספי פיצויים כחוק.

משנת 2008 נכנס חוק פנסיה חובה ולכן המעסיקים התחילו להפריש לכלל העובדים לפנסיה.

המעסיק מחויב להפריש לפיצויים בין 6% -8.33% מהשכר המבוטח לפנסיה ולתגמולים 6.5% חלק המעביד ו 6% חלק העובד, את ההפרשות ניתן לראות בתלוש השכר ומומלץ לבצע בדיקה בקרן הפנסיה, לרוב נראה את ההפקדות חודש לאחר מכן.

כספי הפיצויים ניתנים למשיכה בעת פרישה מעבודה, יחד עם זאת, כספים אלו מהווים חלק מהיתרה בגינה נקבל קצבה/פנסיה בעתיד, בגיל פרישה, כך שמשיכת הכספים תקטין את גובה הקצבה העתידית.

כספי הפיצויים המתקבלים מהמעסיק פטורים ממס ובלבד שלא עברו את התקרה

החישוב: שכר אחרון X שנות עבודה ועד תקרה של 12,640 ₪

מי ששכרו נמוך גובה הפטור יהיה 1.5 משכרו ועד תקרה

הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל

מה נחשב ככספי פיצויים?

השלמת המעסיק 2.33% (מעסיק שהפריש לפנסיה לפי 6% מחויב להשלים ל 8.33%)

  • מענקי פרישה
  • ימי מחלה
  • תשלום בגין הודעה מוקדמת
  • תשלום בגין הסתגלות
  • יתרות פיצויים שהופקדו בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל

ניתן לקרוא בהרחבה על הנושא באתר כל זכות, להמשך קריאה: https://www.kolzchut.org.il/he/

חשוב לטפל נכון בפיצויים, אם אנו מייעדים אותם לקצבה, אין צורך למלא טופס 161 א,. כיוון שזאת ברירית המחדל במס הכנסה, אך אם קיבלנו מענקין, המעסיק לרוב מנכה את המס המקסימלי (47%) כיוון שאינו יודע מה גובה הפטור, אדם שעבר במקביל ב 2 מקומות עבודה לא יקבל כפל פטור!

המעסיק מנכה את הפטור אך ניתן לגשת לפקיד שומה ולקבל פטור, את אישור פקיד השומה נמסור למעסיק והוא יחזיר לנו את המס שגבה ובלבד שמדובר באותה שנת מס.

לעיתים אנו מטפלים רק בפיצויים שהתקבלו במזומן ואילו את כספי הפיצויים שבקופות אנו משאירים ללא התחשבנות מס, במידה ונחליט לקבל מכספים אלו קצבה אזי אין צורך להתחשבן עליהם במס. אך אם נחליט למשוך אותם במזומן, יש צורך לקבל אישור פקיד שומה על גובה המס שיש לשלם.

כפי שציינתי, ניתן לקבל על כספים אלו פטור ממס עד התקרה, לעתים אנו נמנעים מלטפל בזה ומחליטים להשאיר את זה ליורשים – שימו לב, היורשים ישלמו על כספים אלו מס לפי המס השולי שלהם ולפעמים 35% ולכן עדיף לטפל בהם כל עוד אנו יכולים.

פיצויים שהתקבלו בעבר ולא בוצעה התחשבנות מס, ניתן להגיש לפקיד שומה בקשה לפטור אך הוא ייתן את הפטור על היתרה שהייתה בקופה באותה עת והיתרה תחויב במס 35% אם הייתי מטפלת ביתרה זו ומעבירה אותה לחסכון אחר או אפילו בקופת גמל, הייתי משלמת רק 25% מס רווחי הון.

חשוב לתכנן נכון את המס על הפיצויים ואת זה תוכלו לבצע  בשיחת ייעוץ פנסיוני.

מוזמינים לשמוע עוד בהקלטת כאן של הרצאה שהעברתי בנושא.