לקבל את ההחלטות הכלכליות הנכונות לך

אנחנו איתך, מלווים אותך בהתאמה אישית, מהעבודה הראשונה ועד הפנסיה. נכונים לגייס את מיטב המומחים, אסטרטגית, שיווקית ומכירתית למען השגשוג של העסק שלך.

היום הוא ההזדמנות שלך לבנות את המחר הרצוי

קן פוירו

מדריך נבוכים לקרן הפנסיה החדשה

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד. לצורך כך מפרישים עובד שכיר ומעבידו סכומי כסף לחיסכון בקרן פנסיה מדי חודש. גם עובד עצמאי יכול וצריך ע"פ חוק להפריש לקרן פנסיה על מנת לזכות בביטוח פנסיוני. כמעט עבור כל ביטוח פנסיוני נגבים דמי ניהול, לרוב באחוז קבוע מהכספים שמועברים לפנסיה (ויקיפדיה)

קרנות הפנסיה החדשות הוקמו באמצע שנות ה 90 בעקבות משבר קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות.

קרן הפנסיה החדשה נקראת קרן צוברת מאחר וההפקדות והרווחים נצברים על שם החוסך/העמית ומהם מחושבים הקצבאות, בשונה מהקרנות הוותיקות בהן נצברו זכויות פנסיה (2% זכויות פנסיה לכל שנת עבודה)

קרן הפנסיה נותנת מענה לשלושה מצבי חיים:

אריכות ימים – קצבת זקנה

אבדן כושר עבודה – קצבת נכות

מקרה פטירה – קצבת שארים

קצבת הזקנה נגזרת מגובה הצבירה בקרן, קצבת הנכות והשארים נגזרת מגובה ההפקדה

מה חשוב לדעת?

הפקדות – שכיר – המעסיק מפריש פיצויים ותגמולים והעובד – תגמולים

חובת הפקדה לפיצויים 8.33% אך לא פחות מ 6%

תגמולי מעביד 6.5%

תגמולי עובד 6% (ניתן להגדיל ל 7%)

עצמאי – מפקיד תגמולים בלבד ועד 16% מהנסתו החייבת יוכר לו בהטבות מס שיעורי ההפקדה ע"פ חוק פנסיה חובה

קרן הפנסיה המקיפה נהנית מאגח מיועדות עם תשואה מובטחת עד 30% ולכן הוגבלה תקרת ההפקדה ל 4,326 ₪ בחודש, הפקדות מעבר לתקרה יופקדו לקרן פנסיה משלימה (ללא אגח מיועדות)

דמי ניהול – נקבעו דמי ניהול מקסימליים 6% מהפקדה 0.5% מצבירה

בעקבות כניסת קרנות ברירת מחדל לשוק נפתחה התחרות וכיום ניתן לנהל מו"מ על דמי הניהול עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, במכרז האחרון זכו אלטשולר ומיטב דש ודמי הניהול המוצעים 1% מהפקדה ו 0.22% מצבירה

תשואות – קרן הפנסיה מפרסמת את ביצועי הקרן בכל חודש, מידע זה נמצא באתר החברה, ניתן לבצע השוואות באתר גמלנט

רמת סיכון – בעבר נוהלו כספי הפנסיה באופן אחיד לכלל החוסכים, לאחר ההבנה שיש הבדל בין חוסך צעיר למבוגר, החילו את המודל הצילאני ופתחו מסלולי ברירת מחדל עד 50 – מסלול מוטה סיכון, בין 50-60 רמת הסיכון נמוכה יותר ו 60 ומעלה רמת הסיכון נמוכה, בנוסף ניתן לבחור באופן עצמאי את רמת הסיכון בקרן הפנסיה

אגח מיועדות – קרנות הפנסיה החדשות נהנות מאגח ממשלתי מבטיחה תשואה עד 30% מנכסיהם יש הטוענים שאגח אלו דווקא פוגעות בביצועי הקרנות במיוחד באפיק המנייתי.

ביטוחים – קרן הפנסיה מכילה ביטוח למקרה מוות ולמקרה של נכות, לא ניתן לוותר כליל על ביטוחים אלו למעט ויתור על שארים ע"י הצהרת רווק שתוקפה לשנתיים בלבד, במקרה זה יופרש יותר לחסכון, בקרנות הפנסיה ישנה אפשרות לבחור בתמהיל ביטוחי (יותר נכות פחות שארים או להיפך) כמובן שיש להתאים זאת למצב האישי והמשפחתי

ריסק זמני – בעת הפסקת הפקדות, אם כתוצאה מעזיבת עבודה או טעות טכנית, יופעל אוטומטית הריסק הזמני, לשמירה על רצף הביטוחים עד 5 חודשים, ניתן להאריך זאת עד 24 חודשים, תשלום הריסק הזמני ישולם מכספי הצבירה בקרן או בהוראת קבע מחשבונכם בבנק.

מקדם המרה – הוא מספר בעזרתו מחושבת קצבת הזקנה (מחושב לפי תוחלת חיים) ככל שהמקדם נמוך יותר הקצבה צפויה להיות גבוהה יותר.  כיום מקדם ההמרה אינו מובטח

איזון אקטוארי – קרן הפנסיה מבוססת על ערבות הדדית, כלומר, כל חוסך משלם באופן עצמאי עבור הביטוחים שלו ומתוך סכום זה הקרן משלמת לחוסכים אחרים את תשלומי הביטוח שלהם, בכל רבעון הקרן עושה מאזן ואם נותר כסף זה נקרא עודף אקטוארי במידה והמאזן שלילי – זהו גרעון אקטוארי העודף או הגרעון אקטוארי בקרן הפנסיה משפיעים על כלל החוסכים בקרן, חוסכים פעילים וחוסכים מוקפאים וכן על מקבלי הקצבאות.

במידה והיה עודף אקטוארי בקרן הפנסיה החוסכים יראו בדוח הרבעוני (או השנתי) את השורה בפלוס. מכיוון והאיזון האקטוארי הוא באחוזים, ככל והחיסכון גבוה יותר, הסכום הכספי שיתקבל יהיה גבוה יותר.

תקנון הקרן – התקנון הוא מסמך משפטי המסדיר את החובות והזכויות של העמיתים בקרן, התקנון ניתן לשינוי בכל תקופת זמן ע”פ שיקולי הקרן, וכך יתכן שהחובות והזכויות של העמיתים בקרנות השונות נבדלות באופן ניכר. לדוגמא: שינוי גיל פרישה לנשים – הוכנס לתקנון והוחל על כלל החוסכים.

חשוב לדעת: כספי הפנסיה מוגנים מפני עיקול עד למועד מימוש הפנסיה (משיכה או קצבה)

כיצד נוכל למקסם את זכויותינו ולהגדיל את הקצבה בפרישה?

הפקדות – בדקו את תלוש השכר וודאו שההפקדות לקרן הפנסיה שלכם מופרשות כחוק וברציפות, עזבתם מקום עבודה? מומלץ להמשיך להפקיד באופן עצמאי כדי שתגיעו למעסיק החדש עם קרן פעילה וכך הוא מחויב להפריש עבורכם מיד ולא לאחר חצי שנה, ובנוסף הצבירה שלכם תגדל ותשפיע על הקצבה שלכם.

הגדילו הפקדות ל 7% (למעט ברמת שכר גבוהות או כשהצפי לקצבה גבוהה, במקרה כזה מומלצת הפקדה עצמאית לגמל להשקעה.

דמי ניהול – נהלו מו"מ עם החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלכם, ניתן לנייד לחברה אחרת, בדקו את ההטבות שנותן המעסיק שלכם או של בן הזוג, אתם יכולים ליהנות מהם.

ביטוחים – התאימו את הביטוחים למצבכם האישי והמשפחתי, זה יכול להיות קריטי במצבים מסוימים

מסלול החיסכון – ככל שאתם צעירים מומלץ לעבור למסלולים בסיכון גבוה, כמובן חשוב להתאים זאת לאופי שלכם, שוק ההון הוכיח כי לאורך שנים האפיק המנייתי השיג תשואות עודפות. את חלק הפיצויים לא תמיד תוכלו לנייד למסלול מנייתי, אלא באישור המעסיק.