ומשלוח מנות איש לרעהו…

חייב אדם לשלוח לחברו ביום פורים שתי מנות של שני מיני מאכלים, שנאמר: "וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִיש לְרֵעֵהוּ". והטעם למצווה זו, כי על ידי ששולח לחברו

קרא עוד »